Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen. 

Bestuursleden

Foto: Remco Out

Ad van Lierop – voorzitter@hdvh.nl

Barry Out – secretaris@harddraverijvereniginghillegom.nl 

Arnout Bos – penningmeester@hdvh.nl

Aad Otte

Ilona de Groot

Patrick Mesman

Commissies 

Illona de Groot –  Evenementencommissie

Aad Otte – Harddraverij commissie

Henk Kroon – Kermiscommissie

Ad van Lierop – PR-commissie

Leden

Foto: Tonny de Rooij

Edwin Blom
Willem Boterbloem
Frank Brouwer
Cor Elstgeest
Jan Jansen
Henk Janssen
Jeroen Janssen
Marloes Jonkheer

Vincent Koppers
Henk Kroon
Eric Lemmers
Ad van Lierop
Yvette van Lierop
Mandy Loogman
Cees Meijer
Jim Meijer

Patrick Mesman
Aad Otte
Tom Otte
Barry Out
Arjen van der Put
Ruud Roeland

 

Vragen over de inschrijving voor evenementen kunnen gesteld worden via: inschrijvingen@harddraverijvereniginghillegom.nl.