Paintball 2019

Indoor Paintball City aan de Leidsestraat 187 in Hillegom stelt zijn hal beschikbaar om te komen paintballen. 10-12 jaar, 13-15 jaar en 16-20 jaar. Er wordt in sessies gespeeld afhan- kelijk van het aantal deelnemers. Ouders en belangstellenden zijn welkom op de tribune. Entree en uitrusting zijn gratis.

Zaterdag 7 september 2019.

[vfb id=69]